Home Nieuws Wat we doen Help ons helpen Magazine Nomineren Info
 Trotse winnaar van de Onbeperkt070-prijs 2017
Onze funding partners zijn:
Aankondiging Omdat de Nederlandse overheid gisteren, 23 maart 2020, alle samenkomsten tot 1 juni 2020 heeft verboden, kunnen de Vegro The Hague European Championships Disability Darts 2020 niet op 8, 9 en 10 mei plaatsvinden. We zijn druk op zoek naar alternatieve data, waarbij we ons initieel richten op de tweede helft van september of de tweede helft van oktober. Daarbij zijn we afhankelijk van veel anderen, zoals de nationale én internationale (para-)dartskalender, de speelzaal, het hotel, sponsors leveranciers enzovoorts. Het is ons uitdrukkelijk streven om het toernooi te verplaatsen, zonder ook maar iets aan de opzet of uitvoering te wijzigen. Zodra wij nieuwe data - of ander belangrijk nieuws - hebben, laten we dat onmiddellijk aan alle betrokkenen weten. Wordt vervolgd. English by Google Announcement Because the Dutch government on March 23, 2020 has banned all meetings until June 1, 2020 the Vegro The Hague European Championships Disability Darts 2020 cannot take place on May 8, 9 and 10. We are actively looking for alternative dates, initially focusing on the second half of September or the second half of October. We depend on many others, such as the national and international (para) darts calendar, the games room, the hotel, sponsors suppliers and so on. It is our express aim to move the tournament, without changing anything in the design or implementation. As soon as we have new data - or other important news - we immediately inform everyone involved. To be continued.